Voor bedrijven

De oplevering is niet het eindpunt maar het begin van het vervullen van hooggespannen verwachtingen.
De Meldkamer

Waarom De Meldkamer?

1. Uw handen vrij

De praktijk leert dat meeste meldingen van gebreken in de eerste 6 maanden na oplevering worden gedaan. Juist de periode waarin u uw huidige project afsluit of zich voorbereidt op een nieuw project. En precies in deze periode vragen uw klanten extra aandacht. De Meldkamer voorziet in persoonlijk en servicegericht contact met uw klant zodat u uw handen vrijhoudt.

2. U bent op de hoogte

U ontvangt periodiek tussentijds rapportages op maat. Daarin is naar wens het aantal, soort en de looptijd van meldingen af te lezen. Uw (onder)aannemer wordt adequaat geïnstrueerd. U heeft permanent inzicht in de stand van zaken, de werkwijzen, de verbeterpunten en daarmee mogelijkheden om kosten te besparen.

3. Klantenservice is deel van het bouwproduct

Uw medewerkers zullen niet altijd gemakkelijk omgaan met klachten. Zij voelen zich persoonlijk aangesproken en ervaren een klacht soms als onterechte kritiek op hun werk. De negatieve spanning die dit oplevert is voor zowel klant als medewerker vervelend en daarmee contraproductief. De Meldkamer neemt die spanning weg.

4. Kostenbesparing

Het oplossen van een klacht kost tijd en geld. Klachten worden kostbaarder door gebrekkige procedures of het niet naleven ervan. Met adequaat optreden van De Meldkamer, wordt herhaling van dezelfde klachten voorkomen. Door een pro-actieve werkwijze reduceert De Meldkamer uw vermijdbare kosten.

5. Persoonlijke benadering

Ook in het voortraject is De Meldkamer aanwezig. De Meldkamer presenteert zich persoonlijk aan bewoners en VvE’s. Zo weet uw cliënt wie zijn of haar melding behandelt. De Meldkamer hanteert een open en persoonlijke communicatie en is wanneer wenselijk op vaste tijden aanwezig op de bouw.

6. De Meldkamer versterkt uw reputatie

Een klagende klant is een potentieel loyale klant. Het gaat om een concrete en persoonlijke ervaring die cliënten met u als bedrijf hebben. De onafhankelijke opstelling van De Meldkamer bevordert het vertrouwen in een correcte klachtafhandeling voor alle partijen. De Meldkamer versterkt daarmee uw reputatie en genereert zo ambassadeurs voor uw bedrijf.