Over ons

Inschatten wanneer klanten hulp nodig hebben. Daar zijn geen trucjes voor. Dat is een mentaliteit.
Marktresponse.nl

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer en organisator van De Meldkamer is Juul van Schijndel (1971) een door de praktijk geschoolde troubleshooter in het vastgoed. Bij een van de grote woningcorporaties in Amsterdam heeft zij de afdeling Nazorg opgezet, georganiseerd en uitgebouwd tot een proactief servicebureau. Tijdens dit proces werd duidelijk dat nazorg in de bouw geen vanzelfsprekende zaak is en vaak resulteert in onnodige frustratie, conflicten en kosten.

De Meldkamer

Met het opzetten van De Meldkamer wil Juul oplossings- en servicegericht opereren met oog voor het zakelijk belang van opdrachtgevers. Juul: “Nazorg is zoveel meer dan de telefoon aannemen en opdrachtbonnen doorsturen. Een klantgerichte en pro-actieve instelling biedt meer kansen dan bedreigingen. Er wordt nog te vaak gedacht tot aan de oplevering. Corporaties, ontwikkelaars en aannemers hebben een enorm belang bij een effectief functionerende nazorg. Wanneer zij verder denken en organiseren dan de oplevering, is dat dé manier om hun reputatie te versterken en het terugdringen van vermijdbare kosten structureel aan te pakken.”